ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η εταιρεία Ποθητός έχει αδειοδοτηθεί από το ΥΠΕΚΑ με την ειδική άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων - Αρ.Αδειας Φ6916/636/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2014.

​Η εταιρεία μας είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με Αριθμό Μητρώου 936.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη συλλογή και μεταφορά αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων προς αδειοδοτημένες εταιρείες παραλαβής και επεξεργασίας με διάφορους κωδικούς του ΕΚΑ. 

ΠΟΘΗΤΟΣ
Εκκενώσεις Βόθρων – Αποφράξεις
Μιαούλη 21, Τ.Κ.19005
Νέα Μάκρη, Αθήνα
Τηλ.:22940 98674, 210 60 30 941
Κιν.:6932 215045, Fax: 22940 95146
E-mail: bill.pothitos@gmail.com
office.pothitos@gmail.com

Έγκριση Μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων
και Παράγωγων Προϊόντων

Η εταιρία ΠΟΘΗΤΟΣ έχει αδειοδοτηθεί από την αρμόδια διεύθυνση ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, για την μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων Κατ.3 (Τυρόγαλα, Όρος Γάλακτος)

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη συλλογή και μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων από γαλακτοκομικές εταιρίες προς εγκεκριμένες μονάδες λιπασματοποίησης για περαιτέρω επεξεργασία.